Ett eget värde – disputation

av Werner

I går disputerade Nanouschka Myrberg med sin avhandling ”Ett eget värde: Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220”. Opponent var fil. Dr. Henrik Klackenberg, tidigare chef för Kungl. myntkabinettet, medeltidsamlingarna på Rikarkivet och numera riksheraldiker. Viss polemik uppstod i tolkningsfrågorna av materialet mellan opponent och respondent. Detta ledde till en stimulerande debatt vilket gav stort underhållningsvärde åt de över sjuttio närvarande åskådarna.

Både Klackenberg och Myrberg gav intressanta synvinklar och tankar kring den tidiga Gotländska myntningen. Man får nog sammanfattningsvis säga att Myrbergs syn på metod och teori ligger i en modernare falang än Klackenbergs.

Så här ska en avhandling se ut! Den behandlar ett intressant material och ställer stora frågor kring det. Nytt ljus kastas med strålkastarljus över perioden. Ett måste för den historiskt eller numismatiskt intresserade. Även ett strålande exempel på god historieforskning med genomskinlig metodik. Den gotländska myntningen placeras i en intressanta och givande diskussion som vilar på ett mastodontiskt empiriskt material.

En djupare recencion av avhandlingen kommer i kommande nummer av Svensk numismatisk tidskrift.

Annonser