Mynt för allergiker

av Werner

En grupp forskare på Karolinska institutet har undersökt hur mycket nickel som olika mynt ger ifrån sig. Jämförelsen står mellan svenska enkronor och 1-euromynt. Tydligen ska de svenska enkronorna ge ifrån sig mer nickel än euromynten. Jag vet inte hur stor skillnad 20-30 mikrogram spelar för allergikern, men den slutsats man drar är att nickelallergiker skulle kunna tjäna på en övergång till euron.

Tilläggas bör kanske att varken våra 50-öringar eller tiokronor innehåller någon nickel alls. De innehåller till största del koppar.

Tror även att dylika saker ingår i Riksbankens översyn över myntserien. Man ska i översynen ta hänsyn till miljöaspekter och i detta ingår såväl den lokala miljön för individen som det större perspektivet.

Läs om undersökningen på SvD:

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1356445.svd

Annonser