50-öring bort?

av Werner

Nu har även Dagens Nyheter observerat att Riksbanken skall göra en översyn av mynt-och sedelserierna. Detta har jag nämnt i de två tidigare inläggen ”Minnesmynt” och ”Mynt för allergiker”. DN nämner även i sin artikel att 50-öringen troligtvis kommer att försvinna. Det kanske är det hetaste tipset om vad utredningen kommer att rekommendera. Dock är det svårare att sia om ifall vi kommer att få nya valörer och hur de i så fall kommer att utformas.

Läs artikeln här:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=779306

Riksbankens projektplan för utredningen och dess uppgifter publicerades redan 2008-03-26, och kan läsas här:

http://www.riksbank.se/upload/Dokument_riksbank/Kat_sedlar/Projektplan_oversyn_sedel_mynt.pdf

Ska den rationaliseras bort? Vad tycker ni?

Bilden är från Riksbankens bildarkiv. 

Annonser