Nero

av Werner

Det är några som undrat vad det är för mynt som utgör O:et i ”werners blogg” i texten upptill på sidan.

Det är en sestertie från kejsar Nero (54-68). Den är präglad i Lyon år 65. Frånsidan har det klassiska motivet med Janustemplet. När fred rådde i riket stängde man ceremoniellt dörrarna till templet för att symbolisera freden. Ett motiv som Nero tyckte om att låta använda på flera av sina mynt.

Sear 1958, RIC 438

Annonser