Fri information?

av Werner

I dagar då FRA-lagen diskuteras, piratkopieringen frodas och informationsteknologin expanderar ställs en fråga på sin spets; vad gör vi med informationen?

Förr i tiden gavs det ut matriklar över medlemmarna i Svenska Numismatiska Föreningen. Även vissa klubbar använde matriklar. Tanken var att man skulle kunna få kontakt med likasinnade. Detta innebar att man i matrikeln även kunde skriva ut vad vederbörande hade för samlarområde. En otrevlig bieffekt av detta var att en ohederlig person kunde se vilka som samlade på till exempel svenska medeltidsmynt och sedan ta sig hem till personen för ett litet välriktat inbrott.

Allt kan brukas och missbrukas. Detta gäller vin, spel, motion och mat så väl som kunskap och information.

I dagens nätupplaga av Dagens Nyheter påvisas ett nytt problem som Riksantikvarieämbetet ställs inför. Deras arbete med tjänsten Fornsök utnyttjas av oädla personer som söker egen vinning i att söka upp platser som beskrivs i databasen för att bedriva egen skattjakt. Som vanligt ett litet fåtal som förstör för majoriteten av genuint intresserade som vill gagna kunskapsutvidgningen som korrekt utförda utgrävningar innebär.

Både medlemsmatriklarna och Fornsök har således utsatts för liknande missbruk. Frågan är nu om Riksantikvarieämbetet verkligen ska behöva stänga ner denna tjänst för att låta den följa samma öde som matriklarna? Man söker efter en tillfredsställande lösning.

Annonser