Myntsnack

av Werner

Jag följer flera diskussioner på internet som rör mynt. Chatten på Tradera och ”Svenska mynt på nätet” och nu senast några intressanta inlägg på Peter Englunds blogg. Det är uppenbart att folk berörs av dessa små objekt. Kanske är de en mycket bra pedagogiskt länk till det förflutna. Alla vet vad ett mynt är. Alla har hållit i mynt och vet vad de är till för. Användningsområdena och tillvägagångssätten var de samma för 2600 år sedan som de är i dag. Detta gör att alla kan relatera till dessa små tillsynes obetydliga saker. Tillsammans har de dock kommit att utgöra en enorm kraft som har förändrat världen i sina grundvalar.

Mynten är även världshistorien första massproducerade föremål vilket gör att vem som helst kan bli ägare till tvåtusenåriga artefakter. Men det är kunskapen om föremålen som är nyckeln. Jag citerar Peter Englund:

Werner och Johannas kommentarer faller samman på ett intressant vis: nu när jag vet att den högra slanten myntades under Constantius så får det, med ens, en helt annan status, aura, i mina egna ögon. Det är nu det märkvärdigaste myntet. (Vilket visar på en ofta glömd självklarhet: hur fullkomligt centralt, ja oundgänglig kunskap är för att ladda platser och ting. För en människa utan historisk kunskap är världen en tämligen tom plats.)

Annonser