Myntfynd vid museum

av Werner

Historiska museet kommer under en tid att satsa på publika utgrävningar för att locka och inspirera allmänheten. Troligtvis kan utgrävningarna få ännu större intresse sedan en tioårig flicka från Schweiz hittat ett romerskt mynt från Neros tid på Historiska museets innergård. En lyckad skattjakt för flickan. Dock är det lite svårt att avgöra om det är ett ”äkta” fynd. Kanske är det slarv av personal på museet. De flesta föremål som hittats på museets mark är från 1600-talet. Det är dock möjligt att myntet kan kasta ljus över några andra äldre föremål som kan vara samtida med myntet. Till exempel en del keramik och en glasskärva.

Svenska dagbladet

Dagens nyheter

Annonser