Kontanternas höst?

av Werner

Det senaste året har de svenska bankerna noterat en minskad efterfrågan på mynt och sedlar. Är det ett steg närmare det kontantlösa samhället? För drygt ett år sedan hade The Economist rubriken ”The end of the cash era” på första sidan.

Som procent av BNP har andelen sedlar och mynt i omlopp mer än halverats sedan 1950-talet, från cirka 10 procent till omkring 3,5 procent. Den sista december 2007 uppgick utelöpande sedlar och mynt till 114 miljarder kronor. För att möta det minskade behovet av kontanter kommer Riksbanken att sälja en del av sin valutareserv för att köpa sedlar av bankerna.

Om detta skriver Dagens Nyheter och naturligtvis Riksbanken i sitt pressmeddelande.

Under de senaste femton åren har emellertid utvecklingen planat ut. Användningen av kontanter har inte minskat på samma sätt som tidigare. I nominella termer har mängden kontanter faktiskt ökat. Tittar vi på statistiken över uttag i uttagsautomaterna så finner vi att det samlade transaktionsvärdet har legat ganska konstant runt 275 miljarder kronor per år under hela 2000-talet. Antalet kontantuttag har legat runt 320 miljoner.

Betyder detta att vi nått en nedre gräns för hur mycket kontantanvändningen kan minska? Jag tror inte vi ska vara säkra på det. Dels kan vi notera de senaste månadernas nedgång i efterfråga. Kontanter är även fortfarande dyra att transportera och hantera och senare års rån på värdetransporter har inte gjort hanteringen billigare. I slutändan är det vi som konsumenter som på olika sätt betalar de kostnaderna. Bankerna ”klarar” sig alltid. Men att vi svenskar gillar våra kontanter mer än de flesta bedömare trodde för några år sedan, det måste vi nog konstatera.

Även om utvecklingen är sådan att användningen av kort har ökat snabbt, checken har försvunnit, gireringar, överföringar och autogiro används allt mer och marknaden utvecklas kring e-handel, tror jag att det kontantlösa samhället är lika långt borta som det papperslösa samhället var när man började tala om det en gång i tiden (tror jag fick till bloggens hittills längsta mening här). Det kommer alltid att finnas ett behov av sedlar och mynt, även om de kontanta transaktionerna fortsätter minska som andel av BNP. Kontanter är ett effektivt betalningsmedel för vissa ändamål och kommer att fortsätta att vara det. Trots den digitala utvecklingen dignar dagens kontor av papper.

Det skulle vara läckert om jag blev motbevisad. Det ser jag gärna fram emot. Talar vi om en mer avlägsen framtid och i geografiskt små områden blir utgångsläget även ett annat.

Annonser