Skrivlogg 6

av Werner

Det är nästan en månad sedan jag skrev något i skrivloggen. Orsaken till detta är att jag har haft en del andra bestyr. Det är dock inte hela sanningen. Att studera förordningsväsendet är i sanning en splittrad sysselsättning. Det finns inte några standardverk eller skrivna synteser av tidigare forskning. Man lämnas att studera en rad olika discipliner på egen hand. Detta tar tid då jag inte är insatt i alla områden. Eftersom detta är ett frivilligt arbete låter jag det ta den tid det tar. När jag förförs av sidospår och historiska vindlingar låter jag mig föras med av strömmen av information som kommer emot mig. Det är ett mycket intressant arbete och bara en bråkdel av det jag finner kommer att finnas med i artikeln. Min långsiktiga målsättning är att lära mig så mycket som möjligt om förordningsväsendet i sin helhet. Jag har troligtvis ingen aning om vad jag gett mig in på.

Min gissning är att det är förordningsväsendets bredd som gör att det har trillat mellan flera olika discipliner. Dessutom uppträder det i en teologisk miljö på grund av uppläsandet av kungörelser i kyrkan. Detta har gjort att många hänvisar till det som ett teologiskt material. Det mesta av forskningen har även utförts på just de förordningar som rör bönerna och kyrkan. Innehållet är dock till största del av världslig natur. Senare års forskning i svensk kyrkohistoria har varit mycket behjälplig. För att förstå myntförordningarna har jag vänt mig till såväl numismatik och historia som ekonomisk historia, kyrkohistoria, teologi, kommunikationsforskning, presshistoria, tryckerihistoria med mera. Jag har studerat tryckpressar, och gjutna stilar såväl som papperstillverkning.

Någonstans i denna samling av vetenskaper finns sanningen om myntförordningarna. Kanske kan jag hitta en bit av den.

Annonser