Elk money

av Werner

Snubblade över en artikel i The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland från 1890. Den innehåller en intressant iakttagelse av en antropolog som reste i Canada under 1880-talet. Antropologen i fråga, Henry Balfour, förutspår en ökning i värde på ett premonetärt betalningsmedel som användes av Shoshone och Bannock indianerna i Idaho och Montana. Betalningsmedlet som Balfour talar om är hörntänderna i överkäken på wapin eller elk som den även kallas. En släkting till vår älg, men närmare släkt med den europiska rödhjorten som den även är väldigt lik. Från varje wapi får men endast två av dessa tänder. Tänderna används som betalningsmedel mellan indianerna och inte mellan indianer och vita, observerar Balfour. Han hävdar även att tänderna har ett värde motsvarande 25 cent. Detta värde kommer troligtvis att stiga då wapin blir mer och mer sällsynt, troligtvis på grund av jakt både av vita och indianer.

Annonser