Hur mycket finns kvar?

av Werner

Om man har som mål att rapportera alla små myntfynd som görs runt om i världen skulle man verkligen bli sysselsatt. Tar man bara de få områden som jag försöker hålla mig uppdaterad på innebär det att fynd rapporteras i stort sett dagligen. Ingen har som mål att dokumentera allt och förstå allt. Publikationer görs regionalt och tematiskt. Sedan är det upp till historiker och arkeologer att skriva sammanfattningar av forskningen som begripliggör framstegen i ett större perspektiv enligt principen – all makro bygger på mikro. Så är det och så bör det vara.

Det var detta fynd som satte mig grubblande. Hur mycket finns det kvar där ute egentligen? Hur mycket guld, silver och koppar i myntad form ligger i jorden ute i världen, för att inte tala om havets botten? Varje liten grav tycks innehålla ett mynt, som i detta fall bara nämns i förbigående. Finns det fler skatter av samma kaliber som odyssey bärgade 2007 då man tog upp 17 ton mynt från havsbotten?

Ofta är det ny teknologi och kunskap som ger upphov till små uppsving i fyndstatistiken. Bättre plogar som går djupare i myllan och plöjer upp skatter, metalldetektorer, ökad kunskap och möjligheten att färdas djupare ner i djupet. Vad blir nästa steg och vad finns kvar att finna, och framför allt – vilken ny kunskap kommer det att tillföra?

Annonser