Arbetskraftinvanding

av Werner

Professor Dick Harrisson talar nu på förmiddagen om arbetskraftsinvandring i en öppen utfrågning i Riksdagen. Han står naturligtvis för det historiska perspektivet och säger att de fösta bevisen på arbetskraftsinvandring i Sverige är nästan lika gamla som några av våra äldsta skriftliga källor. Det rör sig om ett antal myntmästare som flyttade från England då det saknades kunnande i detta område i Sverige. Kungen ville prägla mynt för att visa sin ställning. Så gjorde man utomlands och så borde man göra även här för att visa sig ligga på samma nivå som till exempel kontinentala kungar. Så kanske man resonerade. Eftersom det inte fanns något kunnande eller någon tradition inom detta område var man tvungen att importera kunskaperna och färdigheterna. I detta fall kom kunnandet från England.

Skulle vi i Sverige fortfarande bedriva byteshandel här i Sverige om vi inte haft någon arbetskraftinvandring? Nja, det är väl inte troligt, men arbetskraftsinvandringen har utan tvekan skyndat på flera processer. Det talas i debatten kring arbetskraftinvandring ofta om brain-drain och brain-gain. Kanske rör det sig om brain-circulation. Något att ha i åtanke inför valet 2010!

Annonser