Första höstmötet

av Werner

Så har hösten kommit, och det även till Uppsala. De flesta klubbar runt om i Sverige har troligtvis hållit sitt första klubbmöte för denna termin. I går kväll talade Ragnar Hedlund om mynten i det romerska Britannien på höstens första möte med Uppsalaklubben. Ragnar som disputerade med sin avhandling ”…achieved nothing worthy of memory” tidigare i år kan sina romare. Precis som Ragnar antagligen åsyftat drev diskussionen in på identitet. Såg den övre klassen i Britannien sig själva som romare eller britter? Hur ville de identifiera sig på mynten? Liknande frågeställningar kunde sedan appliceras på moderna tid. Ser vi oss som Uppsalabor, svenskar eller EU-medborgare?

Nästa möte här i Uppsala blir även det spännande. Då har Numismatiska klubben i Uppsala fått äran att sälja delar av Anders Frösells litteraturdubbletter. Det blir en auktion med 139 nummer med ett trevligt och varierat utbud. Auktionen kommer att hållas den 16:e oktober i Vaksalaskolans lokaler. Auktionskatalog och villkor finns att ladda ner på klubbens hemsida. Klicka på program och sedan på auktionslista.

Annonser