Månad: oktober, 2008

Anders Frösells pollettsamling

Numismatiska klubben i Uppsala har fått fortsatt förtroende att sälja delar av Anders Frösells samlingar. Till våren kommer Anders pollettsamling att auktioneras ut genom klubbens försorg.

klubbens hemsida kommer det mer information när detaljer beslutats.

Grand Antiques

Vart annat år arrangerar Sveriges Konst och Antikhandlareförening en mässa i Stockholm: ”Grand Antiques” på Nordiska Museet. I år äger den rum den 14-16 november och innehåller en hel del nyheter. Ett 30-tal antikhandlare ställer ut sina klenoder i museets stora hall. Det är fjärde gången som Sveriges Konst- och Antikhandlareförening, SKAF, arrangerar sin exklusiva antikmässa med endast utställande medlemmar på museet.

En av årets nyheterna är att man bjudit in Dolores Design för att fritt tolka fem svenska regenter i graffitti-utställningen ”Kings”. Det ska bli spännande att jämföra gamla 1600- och 1700-talsporträtt på Karl XII med en modern graffittikonstnärs tolkning av samma kung.

I år var det första gången man hade en pressvisning innan mässan där man bjöd in pressen så att de skulle kunna få en förhandstitt på vissa objekt. Det bjöds även på några kortare kåserier av Jan Ribbhagen, Rickard Thunér och personerna bakom Dolores Design som består av designduon Mikael Nyström och Rickard Moser som har en bakgrund både som graffittikonstnärer och från Konstfack. 

På pressvisningen berättade den nya ordföranden för SKAF Erik Edelstam om en studie som gjorts om den internationella konst och antikbranschen. Här nedan följer några intressanta fakta som presenterades i undersökningen.

 

  • År 2006 omsatte den globala marknaden c:a 43 miljarder Euro fördelat på 52 % i handeln och 48 % via auktioner. Den svenska marknaden omsatte samma år 450 miljoner Euro med samma fördelning mellan handeln och auktioner.

 

  • USA omsatte år 2006 46 % av marknaden, England 27 %, Frankrike 6 % och Kina 5 %. Totalt omsätter dock Europa tillsammans 44 %. Sveriges marknadsandel är c:a 1 % av omsättningen, men över 3 % av volymen. Vi säljer alltså ganska många föremål men till ett lägre snittvärde.

 

  • Inom den svenska auktionshandeln säljs c:a 87 % av varorna för ett pris under 5,000 Euro.

 

  • Från år 2002 till år 2006 har omsättningen globalt nästan fördubblats, detta gäller även för Sverige.

 

  • Inom EU består marknaden av över 41,000 företag med c:a 220,000 anställda. Av dessa är c:a 1,000 företag verksamma i Sverige.

 

  • Handeln totalt beräknas bestå av 75,000 företag av vilket de 4,000 största beräknas stå för 75 % av omsättningen.

 

  • Inom handeln kom 40 % av försäljning från mässor. Exporten var drygt 40 % i snitt, men generellt högre ju mindre lokal marknad man var verksam på.

 

  • Handeln har blivit mer och mer globaliserad med nya aktörer på nya marknader, bland annat i Kina, Ryssland, Indien och Arabstaterna.

Litteraturauktion i Uppsala

I går såldes delar av Anders Frösells litteraturdubbletter på auktion. Auktionen arrangerades av Numismatiska klubben i Uppsala. I vanlig ordning lyckades vi starta larmet. Dock verkar detta vara kutym nu för tiden när storsamlingar ska gå under klubban. De som var närvarande vid första auktionen med Bondes mynt minns att brandlarmet då gick ett flertal gånger. En tradition att ta vara på.

Närvarande var en liten skara som bjöd friskt. Ett flertal anbud lagda innan auktionen piggade även upp budgivningen i salen. Här ser vi några av budgivarna strax innan auktionen skulle börja.

 

Med tanke på att detta endast är en del av Anders Frösells dubbletter förstår man vilket fantastiskt bibliotek han ägde. Katalogen innehöll 139 nummer, och många av dessa var större lotter med flera tidskrifter, böcker och annat. Ytterst få återrop, vilket glädjer arrangörerna. Anders önskan att hans föremål skulle komma andra samlare till glädje blir nu även tillgodosedd vilket jag hoppas skulle glädja honom.

Bondes medaljer

Så, vad kan man nu säga om resultatet på auktionen över Bondes medaljer som såldes i Osnabrück. Med tanke på resultatet på 1 725 823 euro plus provision så får man väl säga att det gick bra. Som förmodat hittade många av medaljerna utländska ägare. Många köpstarka östeuropéer fanns närvarande i salen och dessa personer köpte friskt.

Även om Sverige, Ryssland och andra östeuropeiska länder inte alltid dragit jämt i historiens gång är det tack vare deras konst- och historieintresse som dessa antikviteter upplevt en renässans på senare tid. Troligtvis är det även på grund av dessa tidigare konflikter under århundradena som även våra historiska objekt röner utländskt intresse.

Bondes samlingar är speciella i många avseenden. Samlingarna är gamla, med bemärkelsen gammal samling, även om många av objekten i sig även har en ännu mer aktningsvärd ålder. De flesta konstföremål och antikviteter som nu köps tillbaka av företrädesvis ryssar har faktiskt oftast inte varit i Sverige speciellt länge. De som säljer högklassiga objekt på de stora auktionshusen i dag är ofta barn eller barnbarn till svenska ingenjörer och andra speciallister som arbetade i Ryssland under 1900-talets första hälft och tog med sig konst och antikviteter som souvenirer.

Det är mycket möjligt att många av priserna kan ses som en korrigering även om de kan tyckas höga. Jag tror inte att det bara är en fråga om vilka som är mest kapitalstarka. Jag tror även att svenskar är mer benägna att inför ett köp ställa sig frågorna – Vad är den värd? Vad ska en sådan kosta? Medan jag kan föreställa mig en förmögen ryss tänka – Vill jag ha den? Har jag pengarna? Klart!

Men nu är det dags att ladda kanonerna igen för att titta på mynten till nästa auktion. Pdf över denna auktion finns på Nordlinds hemsida.

Myntmässa i Norrköping

Jag är nyligen hemkommen efter en liten rundtur i Östergötland. Jag tog mig bland annat till Norrköping på lördagen den 4:e denna månad. Då arrangerade myntklubben i Norrköping i samband med sitt 30-årsjubileum en myntmässa. Det var närmare 25 år sedan som det hölls en liknande mässa i Norrköping. Tanken är att detta skall bli ett årligen återkommande evenemang. Det var en trevlig tillställning som hölls centralt i Matteusgården. Bland utställarna märks

Norrköpings Myntklubb, Thörnströms, Leif Hedstrand, Roger Jonsson, Christer Skaring, Rune Rydberg, Markus Finnilä, Göran Ringholm, Göran Modig-Vykort och Frimärken, Håkan Johansson, Fredrik Lundin och Lagge Ekström.

Här ser vi en skara myntsamlare som beundrar mynten vid Leif Hedstrand och Roger Jonssons bord.

Det även första gången jag själv hade ett bord med lite smått och gott till salu. Det var en trevlig erfarenhet. Jag tror att det kan bli fler tillfällen. När det nu även finns ett ökande intresse för plakat och förordningar lönar det sig att ta med dessa på mässan.

Dansk 25-öring slutar gälla

Nu känner även danskarna att det är dags att avskaffa 25-öringen.

Danmarks Nationalbank

Se även artikel i Svenska Dagbladet