Dansk 25-öring slutar gälla

av Werner

Nu känner även danskarna att det är dags att avskaffa 25-öringen.

Danmarks Nationalbank

Se även artikel i Svenska Dagbladet

Annonser