Månad: november, 2008

Snöyra

Nu har jag hämtat mig något efter helgen med både myntdag och auktion. Dessutom har jag flyttat till Stockholm mitt i allt. Jag kan inte rekommendera att flytta sin boksamling i snöstorm. Jag var oerhört nervös när snön yrde runt kartongerna. Man kunde se hur flingorna elakartat sökte och letade efter små hål i kartongerna för att flyga in och lägga sig på någon fin bok för att sakta smälta och breda ut sig på pappret. Hurk! Men det gick ganska bra. Endast två böcker blev skadade. Den ena har jag glömt vad det var så det kan inte ha varit något viktigt. Den andra var Riksdag, kaffehus och predikstol : frihetstidens politiska kultur 1766-1772. Den har jag dock flera exemplar av så om någon vill ha ett ex billigt så…

riksdag_kaffehus

Auktion – Bonde 3

Så har ytterligare en laddning mynt från Ericsberg gått under klubban. Humöret verkade på topp hos de flesta och budgivningen var hård om många objekt. Då det rör sig om mynt som inte varit ute på marknaden på mycket länge (vissa kanske aldrig) så är det naturligtvis något extra. Bara detta faktum kanske är värt någon krona extra för vissa. Det är dock inte bara ett spännande och varierat material som bjuds ut, det kommer även ut en del nyheter i form av nya krontyper och andra spännande varianter. Katalogerna blir därmed oumbärliga referensverk i framtiden.

Lika mycket som det är ett tillfälle att förvärva fina objekt, lika mycket är det en social tillställning. Det var då ingen som led brist på samtalsämnen under lunchen. Vem kunde låta bli att nämna det polska provmyntet från 1593 som klubbades för 440 000 kr (+ prov.)

Tror inte att arrangörerna blev missnöjda med tillställningen. Många av inroparna fick nya ögonstenar till sina samlingar och några lyckades till och med fynda.

Jag får säkerligen anledning att återkomma till denna auktion lite senare men nu ska jag vila upp mig inför morgondagen med myntmässa på Kungl. myntkabinettet.

Keltiskt myntfynd

Ett trevligt fynd med keltiska mynt har gjorts i Nederländerna. Både guld- och silvermynt finns representerade i fyndet. Mynten tros härstamma från en grupp som kallas för eburoner. En grupp som Caesar hävdade att han utplånat år 53 f.kr. efter att eburonerna slagit sig samman med en annan keltisk grupp och dödat 6 000 romerska soldater.

 keltiskt-myntfynd

Läs mer om fyndet i The Associated Press där även bilden kommer från.

Tung helg

Det har varit en fullspäckad helg för antikintresserade. Grand Antiques-mässan på Nordiska museet hela helgen samt visning på Bukowski. På Bukowski fanns inte så mycket för mig förutom att det alltid är trevligt att bläddra i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna, (lot nr 798 och 799).

På Grand Antiques mässan fanns 25 utställare på plats. Ett par myntsamlare syntes smyga runt i jakt efter trevliga associationsobjekt till sina samlingar. Det var även ett ypperligt tillfälle att träffa de antikvariathandlare var av en del vare sig finns på nätet eller har butik. Charlotte Du Rietz som är specialiserad på Asien och Afrika hade ett antal förordningar rörande ostindiska kompaniet. Ett annat tryck som fanns både hos konsthandlaren Åmells och Antikvariat Inger Johansson-Thor var Gustav III:s inbjudan till tornerspelet på Ekolsund 1776. Exemplaret hos Åmells kostade 450 000kr och det hos Johansson-Thor kostade 60 000kr.

Ja, det var väl kanske inte hela sanningen. Visst är det ett trevligt och sällsynt tryck men nämnas bör att man hos Åmells fick den enda kända målningen på Gustav III då han är iförd full tornerrustning på köpet. Rustningen finns på Livrustkammaren. Hos Antikvariat Inger-Johansson Thor fick man en liten låda med tryck samt en handskrift som alla på olika sätt behandlade tornerspelen vid Ekolsund.

Det är kul att notera att handlare ger dessa tryck den respekt de förtjänar genom att visa upp de, vackert inramade, på denna mycket exklusiv mässa. Det billigare exemplaret med lådan är sålt. För den som är intresserad återstår att vända sig till Åmells. Något annat exemplar av trycket finns för närvarande inte till salu.

De enda mynt som fanns på mässan var ett antal kopparslantar och plåtar från 1700-talet. De låg i Ribbhagens monter och var endast dekoration.

Tyvärr fick mässan en del dålig publicitet i Svenska dagbladet då handlare anklagas för att handla med stöldgods.

Artikel 1

Artikel 2

Se även artikel i DN

Antika Rom i 3-D

Nu är det möjligt att färdas till och i det antika rom tack vara ett nytt lager i Google Earth. 7000 byggnader finns digitalt uppbyggda i denna fantastiska värld. Här nedan finns ett smakprov i form av ett klipp från Youtube.

 

 

För numismatikern finns mycket att göra i Google Earth. Fina tips om detta finns på sidan ”Svenska mynt på nätet”

Bankkris

Trots att jag har läst ganska mycket historia händer det fortfarande att jag blir förbluffad över hur ofta man finner likheter med vår egen tid i det förgångna. Hur människor tänkte, agerade och vilka problem de ställdes inför. Människor är och förblir människor. Det samma tycks gälla för banker. Banker är i sanning institutioner som aldrig lär sig av historien. Misstagen upprepas grovt, kraftigt och klumpigt.

Jag bläddrade i dag i ett beslut från riksdagen som hölls 1668. Ett intressant år i den svenska bankhistorien. Sveriges första bank hade gått i konkurs efter allt för ivrig sedelutgivning utan säkerhet bakom sedlarna. Känns det igen på något sätt? En ny bank grundades detta år vilket i dag är världens äldsta centralbank.

I paragraf IV behandlas bankens funktion på ett sätt som känns högaktuellt i dagarnas finanskris. I beslutet konstaterar man att /…/ jämväl när alt missbruk blifwer affskaffat för ett sådant wärk [kommer man kunna] winna större styrka och trygheet.

Det står också att läsa att ”Eftersom och Wij oss på det kraftigaste hafwa förbundet densamma at förswara, beskydda och handhafwa så at then som sielff några penningar i Banco insäter /…/ skall ofehlbart och utan någon exception och inwändning uthi thetta /…/ kunna theröfwer råda och commendera effter sitt eget goda nöye och behagh.”

Vi får hoppas att även dagen insättare får råda över sitt kapital i enlighet med sitt eget goda nöje och behag. Då som nu, och många gånger där emellan, står det till skattebetalarna att betala notan.

Personligen har jag i detta fall lagt pengarna på ett trevligt 1600-talstryck.

Myntsamlare som kommer över detta tryck bör även titta på paragraf fem som behandlar myntväsendet.

 besluth-1668

Sweriges Rijkes Ständers Besluth, Giordt och belefwat af them enhelleligen, på then allmenne Rijkzdagh, som höltz och slötz i Stockholm den 22. Septembr. Åhr 1668.

Tryckt i Stockholm, hoos Ignatium Meurer Kongl. Booktr. Åhr 1668.

Myntdag i Uppsala

I söndags var det myntdag i Uppsala. Det var ett samarrangemang med Uppsala universitets myntkabinett och Numismatiska klubben i Uppsala. Mig veterligen var detta det första publika evenemanget som ägde rum i Myntkabinettets nya lokaler. Det bjöds på guidning i museet av dels den nya intendenten Hendrik Mäkeler och dels studerande Martin Johansson.

myntdag_uppsala_2008_21

Martin Johansson, längst till höger i bild, berättar om kabinettets medaljer.

Torbjörn Sundquist och Magnus Wijk bjöd på var sitt kåseri. Torbjörn berättade om numismatikern Elias Brenner och hans fru Sophia Elisabet Brenner. Torbjörn har ägnat trettio år åt att studera paret Brenner. Vi fick veta en hel del om deras liv och gärningar men även beskåda ett par böcker utgivna av Elias. Det är fantastiskt att få hålla i dessa intressanta böcker från 1690-talet samtidigt som Torbjörn berättar om deras tillkomst och historia.

myntdag_uppsala_2008_3

Torbjörn Sundquist berättar om Elias Brenner.

Magnus berättade om myntsamlaren Gunnar Ekström. Storsamlares namn som just Gunnar Ekström klingar legendariskt i myntsamlares öron. Magnus får fram rätt stämning med ett tätt och spännande berättande. Man får snabbt ett personligt förhållningssätt till herr Ektröm när man lyssnar på Magnus. För den som vill veta mer om själva samlingen vill jag hänvisa till den småskrift som Magnus Wijk har författat. Den ingår i Numismatiska klubben i Uppsalas småskrifter (nr 2) och har titeln ”Index över Gunnar Ekströms myntsamling såld genom B. Ahlström mynthandels auktioner 1975-1987”. Skriften finns att köpa genom NKU.

myntdag_uppsala_2008_1

Det kom även många som ville ha sina mynt värderade. Här ser vi en av de yngre besökarna som får sina mynts historia och värde berättade för sig av Magnus Wijk.

Klubben tackar för ett trevligt samarrangemang med kabinettet och ser fram emot ett fruktbart och gemytligt samarbete i framtiden.

Bokdoft

Som boksamlare uppskattar jag inte bara gamla böcker för deras innehåll. De är även utmärkta konst- och prydnadsföremål. Med lite böcker i ett rum skapas direkt en mer ombonad känsla. Jag låter även gärna en gammal vackert inbunden bok ligga framme på ett bord som prydnad i stället för ett fat eller en vas.

Men det finns även fler sinnen som kan bli tillfredsställda av gamla böcker. Jag talar om luktsinnet. Böcker doftar. Gamla böcker luktar mysigt och hemtrevligt medan nya böcker luktar fräscht av trycksvärta. Har man inte den äkta varan men trivs med den rustika doft som äldre böcker sprider omkring sig finns genvägar att ta. Doften ”In the Library” finns både som parfym och som spray att använda i sitt hem. Doften finns att köpa hos CB Perfume shop.

All time high

I söndags slogs det rekord på förordningsfronten. På auktionssajten Tradera nådde budgivningen upp till 5 400 kr/st på två olika förordningar. Det rör sig om två förordningar från drottning Kristinas tid som översatts till finska för att kunna läsas upp i den delen av riket.

Dessa för köparen språkmässigt obegripliga klenod-dokument är enligt säljaren inhandlade på
bokauktion i Lund för ca 2 år sedan. Den främste konkurrenten vid nu aktuella budgivning på Tradera är från Finland. Det har inte (ännu) framgått vad underbjudaren tänkte och sa när hans furstliga bud sista minuten övertrumfades av ”budspöket” Gustav111 som säkrade dokumentens fortsatta hemvist i Sverige (där de en gång också trycktes)!

Den ena dyrgripen som är från 1649 handlar om gästgiverier och skjutsordning. Ett trevligt och klassiskt ämne inom förordningsväsendet.

Länkt till auktionen på tradera

Den andra förordningen som är från 1643 är för mig okänd och tycks saknas vid de flesta bibliotek.

1600-talsförordningar är ganska svåra i allmänhet. Översättningar till tyska och finska är svåra i synnerhet. Dessa båda tryck är därmed riktiga rariteter.

Det bubblar bland förordningarna. Kanske kommer dessa länge underskattade samlarobjekt gå en renässans till mötes.