Myntdag i Uppsala

av Werner

I söndags var det myntdag i Uppsala. Det var ett samarrangemang med Uppsala universitets myntkabinett och Numismatiska klubben i Uppsala. Mig veterligen var detta det första publika evenemanget som ägde rum i Myntkabinettets nya lokaler. Det bjöds på guidning i museet av dels den nya intendenten Hendrik Mäkeler och dels studerande Martin Johansson.

myntdag_uppsala_2008_21

Martin Johansson, längst till höger i bild, berättar om kabinettets medaljer.

Torbjörn Sundquist och Magnus Wijk bjöd på var sitt kåseri. Torbjörn berättade om numismatikern Elias Brenner och hans fru Sophia Elisabet Brenner. Torbjörn har ägnat trettio år åt att studera paret Brenner. Vi fick veta en hel del om deras liv och gärningar men även beskåda ett par böcker utgivna av Elias. Det är fantastiskt att få hålla i dessa intressanta böcker från 1690-talet samtidigt som Torbjörn berättar om deras tillkomst och historia.

myntdag_uppsala_2008_3

Torbjörn Sundquist berättar om Elias Brenner.

Magnus berättade om myntsamlaren Gunnar Ekström. Storsamlares namn som just Gunnar Ekström klingar legendariskt i myntsamlares öron. Magnus får fram rätt stämning med ett tätt och spännande berättande. Man får snabbt ett personligt förhållningssätt till herr Ektröm när man lyssnar på Magnus. För den som vill veta mer om själva samlingen vill jag hänvisa till den småskrift som Magnus Wijk har författat. Den ingår i Numismatiska klubben i Uppsalas småskrifter (nr 2) och har titeln ”Index över Gunnar Ekströms myntsamling såld genom B. Ahlström mynthandels auktioner 1975-1987”. Skriften finns att köpa genom NKU.

myntdag_uppsala_2008_1

Det kom även många som ville ha sina mynt värderade. Här ser vi en av de yngre besökarna som får sina mynts historia och värde berättade för sig av Magnus Wijk.

Klubben tackar för ett trevligt samarrangemang med kabinettet och ser fram emot ett fruktbart och gemytligt samarbete i framtiden.

Annonser