Smugglade mynt lämnas åter

av Werner

SofiaEcho rapporterar att Italien lämnar tillbaka 3 800 mynt till Bulgarien. Det rör sig om smygglade mynt som beslagtogs 2005.

Läs hela artikeln här.

Annonser