Korrektur

av Werner

Arbetet med pollettauktionen fortgår för fullt. Bestämning, fotografering, korrektur, sättning med mera, med mera. Ja, det är en riktigt kulturgärning vi ägnar oss åt. De senaste dagarna har ett par lite komiska fel tagits bort. Till exempel vid mejeripolletterna där det stod försäljning av ”2 liter var.” i stället för ”2 liter mjölk. Var.” och ”Osvenska Amerikalinjen” i stället för ”(O-län) Svenska Amerikalinjen”. Autofunktioner i all ära men ibland blir det lite knas.

Väl mött i Uppsala den 28:e mars.

Annonser