SNF-möte

av Werner

I onsdags höll Kjell Holmberg ett trevligt föredrag på SNF:s möte på Banérgatan. Föredraget bar titeln ”De vikingatida och medeltida mynten i Uppsala Universitets Myntkabinett. En översiktlig genomgång av de vikingatida och medeltida mynten i UUM:s samling”.

 snf_20090225

De närvarande fick en rapp exposé över huvuddragen av innehållet i den medeltida delen i kabinettets samlingar. Något som karakteriserar denna, liksom andra äldre samlingar är ojämnheten i innehållet. Vissa myntherrar saknas helt medan andra är kraftigt överrepresenterade. Kanske beror detta på det annorlunda sätt som de äldre samlingarna sammandrogs. Genom att olika fynd tillfördes samlingarna efter hand som de bragtes ur jorden kom de att växa tämligen slumpvis i stället för mer systematiskt så som många nya samlingar skapats. (Kanske har Kjell någon tanke kring detta som vi inte fick oss till livs vid mötet?).

Även Brita Malmer närvarade vid mötet. Efter föredraget diskuterades det och även Brita delade med sig av sina kunskaper. Bland annat lite nya rön från utgrävningarna i Sigtuna.

snf_20090225_02

Stort tack till Kjell för ett trevligt föredrag. Måste verkligen passa mig så jag inte börjar samla medeltid också. Nämnas bör även att det var Kjell som tillsammans med Jonas stod för del tre i serien Studia Numismatica Upsaliensia.

snf_20090225_01

snf_20090225_03

Annonser