Månad: mars, 2009

Saknad av få

Den 25:e denna månad beslutade Riksbanken att slopa 50-öringen. En riktig åldring går således till graven. Öret är ju betydligt äldre än kronan som infördes så sent som 1873 medan den första ettöringen spåras tillbaka till Gustav Vasa. Våra pengar och valutor är knappast statiska och bör heller inte var det. De måsta anpassas till nya tider och förhållanden. Slopandet av 50-öringen är dock en liten sak av framför allt praktisk natur.

Vi får se hur långt vi har till Kinas förslag om en internationell supervaluta. Jag gillar den tanken – helt i min linje. Min tanke är dock att en sådan valuta i första hand skulle gälla på internationell nivå som en valuta utgiven av världsbanken. Alla internationella skulder och betalningar kan ske med den samtidigt som den fungerar som en räkneenhet i internationella samanhang. Jag ska dock inte trötta ut er med alla mina tankar kring detta. Under tiden får vi njuta av de olika motiven på våra enkronor och hoppas på en spännande fortsättning på den påbörjade serien ”minnesenkronor”.

Lyckad auktion!

Pollettauktionen som hölls i lördags blev en mycket trevlig tillställning. Omkring trettio pollettjägare var på plats. De fick dock konkurrens av ytterligare ett femtontal brevbud. Emellan åt var budgivningen intensiv, men framför allt värt att nämna är att alla objekt såldes – Inga återrop!

Med tanke på resultatet, både i form av katalogen och själva auktionen tror jag att Anders Frösell skulle varit nöjd.  

Bilder från auktionen och lista med uppnådda priser finns på klubbens hemsida.

Världens äldsta fornminneslag

I går gick världens äldsta fornminneslag under klubban på Stockholms Auktionsverk. Slutpriset blev 7 200kr (inkl. prov. och slagavgift). Plakatet är mycket intressant med sitt historiska värde och viktiga innehåll. Den innebar upptakten till många samlingar, register och museer i Sverige. Det är dessutom ett mycket svårt tryck. Att det nu klubbade exemplaret dessutom är den ännu mer sällsynta varianten tryckt i Åbo gör inte saken sämre.

Plakatet fladdrade i en hård budstrid mellan bordet och telefonen. Vågar man gissa på att den var en finsk person i andra änden av telefonlinjen med tanke på att det är ett Åbo-tryck?

Kanske kan jag få sträcka något på mig i sammanhanget då det är undertecknad som varit behjälplig med beskrivningarna av detta och även de andra förordningar och plakat som såldes vid denna auktion av Stockholms Auktionsverk. Samtliga plakat rönte stort intresse i en i övrigt ganska loj tillställning. Kanske bör man även nämna avdelningen med kartor som lyste upp något med en del fräcka budstrider.

placat_1661

Blogg om samlande

Samlande är verkligen en märklig och fantastiskt sysselsättning. Betänk alla de specialkunskaper som samlare ofta besitter, den tid och engagemang de lägger ner. Personligen kan jag inte tänka mig mitt liv utan samlande. Det skulle kännas läskigt tomt. 

Det finns en trevlig blogg vid namn Collectio som behandlar samlande i allmänhet. Samlandets psykologi och historia är något som särskilt intresserar bloggskribenten. Den är väl värd ett besök för alla samlare.

Trots konjunkturen?

En lyckad auktion har avhållits av Aurum. Världens största guldmynt har visats upp på Kungliga myntkabinettet. Stockholms Auktionsverk har haft en rekordauktion med sin Burén Collection. Flera liknade fenomen kan läggas till listan. På de flesta bloggar och pressmeddelanden skrivs det att ”trots den dåliga konjunkturen slogs det nya rekord…”

Med tanke på det tydliga mönstret är det frestade att säga – på grund av den rådande konjunkturen – i stället. Många har fått det sämre, många har även fått det bättre. Det finns gott om folk med mycket pengar. Det finns ett stort konst- och historieintresse. Titta bara på tittarsiffrorna på Antikrundan. Även antalet titlar populärhistoria på den senaste bokrean talade sitt tydliga språk.

Dessutom upplever många det som sunt att lägga pengarna på guld, konst och antikviteter när börserna svajar. En viktigare sak att fråga sig i nuläget, anser jag, är vad som händer med priserna på konst och antikviteter när fler siffror börja vända uppåt?