Världens äldsta fornminneslag

av Werner

I går gick världens äldsta fornminneslag under klubban på Stockholms Auktionsverk. Slutpriset blev 7 200kr (inkl. prov. och slagavgift). Plakatet är mycket intressant med sitt historiska värde och viktiga innehåll. Den innebar upptakten till många samlingar, register och museer i Sverige. Det är dessutom ett mycket svårt tryck. Att det nu klubbade exemplaret dessutom är den ännu mer sällsynta varianten tryckt i Åbo gör inte saken sämre.

Plakatet fladdrade i en hård budstrid mellan bordet och telefonen. Vågar man gissa på att den var en finsk person i andra änden av telefonlinjen med tanke på att det är ett Åbo-tryck?

Kanske kan jag få sträcka något på mig i sammanhanget då det är undertecknad som varit behjälplig med beskrivningarna av detta och även de andra förordningar och plakat som såldes vid denna auktion av Stockholms Auktionsverk. Samtliga plakat rönte stort intresse i en i övrigt ganska loj tillställning. Kanske bör man även nämna avdelningen med kartor som lyste upp något med en del fräcka budstrider.

placat_1661

Annonser