Saknad av få

av Werner

Den 25:e denna månad beslutade Riksbanken att slopa 50-öringen. En riktig åldring går således till graven. Öret är ju betydligt äldre än kronan som infördes så sent som 1873 medan den första ettöringen spåras tillbaka till Gustav Vasa. Våra pengar och valutor är knappast statiska och bör heller inte var det. De måsta anpassas till nya tider och förhållanden. Slopandet av 50-öringen är dock en liten sak av framför allt praktisk natur.

Vi får se hur långt vi har till Kinas förslag om en internationell supervaluta. Jag gillar den tanken – helt i min linje. Min tanke är dock att en sådan valuta i första hand skulle gälla på internationell nivå som en valuta utgiven av världsbanken. Alla internationella skulder och betalningar kan ske med den samtidigt som den fungerar som en räkneenhet i internationella samanhang. Jag ska dock inte trötta ut er med alla mina tankar kring detta. Under tiden får vi njuta av de olika motiven på våra enkronor och hoppas på en spännande fortsättning på den påbörjade serien ”minnesenkronor”.

Annonser