Slutpriser på Bukowskis

av Werner

För bara några minuter sedan klubbades aktiebrevet från Alingsås manufakturverk som jag nämnde i tidigare inlägg. Det fanns många spekulanter på plats i salen och ett flertal händer fanns i luften upp till omkring 40 000kr. Det stora intresset ledde till att klubban föll först vid 58 000kr (+prov.).   Trots allt ett ganska hyggligt pris på ett så intressant historiskt dokument som dessutom är i fantastiskt skick.

Mynten landade på fantastiska 40 000kr! Otroligt som rena myntpriser, men kanske ett fynd för den som samlar Titanic-memorabilia. Om man jämför det med en liten biljett från Titanic som kostade 270 000kr är 40 000 kanske inte så blodigt.

Annonser