Gustav III

av Werner

Att specialsamla kan ge många insiktsfulla kunskaper om ett specifikt litet område. Det är ofta tack vara sina specialkunskaper som man kan göra fynd och även få en större förståelse för föremålen och deras tillkomst. Alla makrokunskaper bygger på mikrokunskaper. Den stora bilden måste byggas ur det lilla. Specialkunskaperna är därför viktiga. Temasamlingar kan dock ge bättre helhetsbilder av sin samtid. Man kopplar ihop olika områden och förstår hur dessa var sammanlänkade.

En mycket trevlig hemsida som bygger på en temasamling kring Gustav III finns att beskåda här. Allt från dödsmask, pistol, mynt och medaljer till kungörelser kring skottet på maskeradbalen och Gustav III:s död. Kombinationen av olika föremål ger härliga stämningsbilder.

gustav_iii

Annonser