Myntmässa i Norrköping 2009

av Werner

Nu är det snart dags för andra omgången – Myntmässa i Norrköping. Upplägget är i princip som förra året. Några nya utställare. Man kortar även ner mässan något samtidigt som man friskat i med annonseringen.

Själv kommer jag vara där som utställare. Jag kommer ha med mig en hel del trevliga icke monetära betalningsmedel från världens alla hörn. Även en del bättre antika mynt kommer kunna beskådas i min monter, samt klassiska svenska mynt från 1500-talet och framåt. Naturligtvis tar jag även med förordningar och plakat rörande myntväsendet.

Väl mött i Norrköping den 3:e oktober.

Läs mer på klubbens hemsida.

spadmynt

Annonser