Coin News

av Werner

Det är inte så ofta jag förkovrar mig i utländska samlartidningar. Jag noterade dock att septembernumret av Coin News hade en längre artikel med Ian Wiséhn, direktör för Kungl. Myntkabinettet. Alltid trevlig med personporträtt då det ofta är stort fokus på föremålen.

coin_news

Annonser