Var det bättre förr?

av Werner

Precis som många andra denna vinter har jag drabbats av förseningar och inställningar i kollektivtrafiken. Huttrandes har man stått med tomma ögon och vädjande stirrat på informationsskyltar som likgiltigt anger nästa förmodade avgång. Men var det bättre förr undrar man.

I det här plakatet från mars 1782 kan man läsa om hur snöröjningen gick till på den tiden. ”Som af thet kommne starka snöfall och urväder, gatorne, ther snön till en myckenhet sig samlat, swårligen kunna färdas utan olägenhet och hinder för både åkande och gående”. Så lyder inledningen till detta plakat.

När entreprenaden inte räckte till blev det varje husägares plikt och ansvar att ”genast låta sammanskotta den således fallne överflödige snön i högar som uppläggas bredvid husen och wäggerne” […]  ”til befodran af en tilbörlig beqwämlighet här i Residencet”. Snön skulle sedan dumpas på isarna. Dock skulle man se till att inget ”gödsel eller annan orenlighet” följde med snön.

Detta tryck sattes upp på kyrkportar och rådhus i Stockholm för att upplysa invånarna om sina plikter för snöröjningen. Den som inte uppfyllde sina plikter kunde få böta en riksdaler och 32 skilling.

Prisexempel: För en riksdaler och åtta skilling fick man bland annat en årsprenumeration på Götheborgs Allehanda.

Man undrar hur det hade sett ut på stadens gator och torg om snöröjningen hade skötts på samma sätt idag?

Detta tryck finns till salu på placat.se

Annonser