Antikens skimmer

av Werner

Det ligger ett skimmer över antika Roms dagar. Mordet på Caesar kommer nog aldrig sluta förtrolla oss. Förhoppningsvis kommer även framtidens ungdomar att få läsa om antiken och dess strömningar och påverkan in i vår tid. Jan Björklund lovade i SvD (17 februari 2010) att gå emot skolverkets förslag om slopad historia i skolan. Detta tackar vi för. Det redan tämligen svaga intresset för antikens mynt i Sverige skulle nog gå en mycket tynade framtid till mötes om skolverkets förslag blev realitet.

Det är inte omöjligt att priserna på mynt i viss mån kan spegla intresset och kunskaperna hos allmänheten kring en viss epok, regent eller dylikt. Naturligtvis pratar vi här om stora grupper av mynt och inte enskilda varianter.

På British Museum ställer man nu ut ett mynt som aldrig tidigare varit tillgänglig för allmänhetens ögon. Det rör sig om den prägling som gjordes efter mordet på Caesar och som kallas för Eid Mar-denaren (”15 mars” då attentatet genomfördes). Myntet slogs till Brutus ära. Frånsidan visar en segermössa och två dolkar. Allt med en symbolik svår att misstolka (åtminstone så länge antiken får finnas kvar i grundskolan). Ett enkelt och vackert mynt i mitt tycke.

Det finns omkring 60 exemplar kända av denna typ, inklusive de som ligger på museer. Så till det spännande. Det har hittills även funnits två exemplar i guld. Nu har dock ett av dessa blivit avfärdat som en förfalskning. Således finns det bara ett exemplar kvar av denna typ slagen i guld som anses äkta. Den är försedd med ett hål och man tror att det inte är helt osannolikt att det är någon av deltagarna i sammansvärjningen som bar detta mynt kring halsen.

British Museum fick se detta mynt första gången 1932 men hade då inte råd att köpa det. Flera ägare senare har en privat ägare lånat ut myntet till British Museum som nu visar det på 2054-årsjubileet. Det finns få mynt som visar sådan ögonblicksdramatik i historien och nu finns det tillgängligt för allmän beskådan för första gången.

Någon som vågar sig på en värdering?

Annonser