Vikingatidssymposium

av Werner

När jag i full förväntan trädde in i hörsalen på Kungliga myntkabinettet var den redan i stort sett full. Då jag ville sitta ytterst i en rad för att kunna ställa mig upp för att fotografera de olika talarna bad jag några bekanta ansikten att hoppa in ett steg. Extra stolar hade satts in men några som kom lite sent blev ändå sittande i gången då de inte ville jaga upp de som redan satt sig. När så Roger Lind startade dagen och presenterade den första talaren fanns omkring 70 personer i salen.

Att detta symposium om de vikingatida mynten skulle dra fulla hus är mycket roligt och visar att det finns ett stort intresse. Bredden bland publiken var stor. Samlare, forskare, mynthandlare, amatörforskare, museifolk och professorer var där.

Det var totalt tio föredrag planerade för dagen. Detta gjorde att varje föredragshållare fick koncentrera sitt material till omkring tjugo minuter. Det var genomgående överraskande bra och trevliga föredrag. Hade förväntat mig några sömnpiller bland de tio, men icke. Dagen var mycket lärorik.

Sällan har så mycket numismatik presenterats så pedagogiskt under så lång tid.

De som vill se sammanfattningar av alla fördrag söker sig enklast till Svenska Numismatiska Föreningens hemsida.

Bokbord

Bokbord med det senaste fanns på plats.

Om jag förstod Roger Lind rätt finns det planer att ha ett liknande symposium för varje ny volym av Den Svenska Mynthistorien som kommer ut. Detta välkomnas varmt.

Hoppas jag får tid och möjlighet att kommentera några av föredragen lite extra framöver. Kanske blir det någon ledig stund i påsk.

Muntra östgötar från myntklubben Skilling banco fanns på plats.

Annonser