Dagböcker

av Werner

Jag har fått så många kommentarer på mitt inlägg ”dagboksanteckning” att en förklaring är på plats. Det är alltså inte en beskrivning av någon slacker-dag. Inte heller en protest mot vardagslivshyllningar. Det var Vilhelm Mobergs ande som kom över mig. Moberg skrev dagbok under en kort period men då med ironi och målsättning att göra narr av dagboksgenren. Motiveringen var att vad han gjort under veckan ”är fullkomligt trivialt och ointressant”. Därför tog han så flitigt med det som inte hänt. Där emellan gisslade han naturligtvis överheten.

Som en liten kommentar bör jag kanske nämna att naturligtvis finns det viktiga dagböcker. Tänk bara på alla soldatskildringar som finns bevarade från världens alla krig. Om vi bara skulle ha de officiella dokumenten och medias beskrivningar av till exempel första världskriget skulle nog vår inre bild av detta krig se annorlunda ut.

Så har vi även de numismatiska höjdpunkterna av förkovran. Nämligen Sten Törngrens nya bok  Mitt liv i numismatikens underbara värld. Kanske bör man även nämna Erik Gambys Bland numismatiker.

Två godbitar i dagboksgenren.

Annonser