Månad: juni, 2010

Världens största guldmynt säljs på auktion

Världens största guldmynt säljs för första gången på auktion i Wien i Österrike i juni. Myntet, som tillverkats av kanadensiska myntverket (Royal Canadian Mint) i endast 5 exemplar, väger hela 100 kilo och är drygt 50 centimeter i diameter. Det är Dorotheum som auktionerar ut myntet den 25 juni kl. 14.00.

Världens största guldmynt har en valör (nominellt värde) på 1 miljon kanadensiska dollar, men på grund av det höga guldpriset är myntets egentliga värde betydligt högre, i dagsläget omkring 30 miljoner kronor. När Mynthuset Sverige visade upp myntet på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm ifjol, uppskattades värdet till drygt 26 miljoner kronor, enligt då rådande guldpris. Det talas mycket om guld i dessa ekonomiskt oroliga tider så det hela är naturligtvis ett tidsmässigt lyckosamt grepp.

Ett av mynten ägs av drottning Elisabeth II, som även är avporträtterad på myntet.

Läs mera om auktionen på Dorotheums hemsida.

Annonser

Läke Konst

I dessa särskrivningarnas tidevarv är det lätt att missa ordleken i rubriken till detta inlägg. Läke Konst är namnet på den förnämliga utställning som pågår på Waldemarsudde och anspelar på den stora konst som ofta möter oss i böcker om läkekonst och biologi.

Utställningen sker i samarbetet med Karolinska Institutet och innehåller medicinsk illustrationskonst, som sällan eller aldrig tidigare visats för allmänheten. I samarbete med Karolinska Institutet (KI) visar Waldemarsudde bok- och bildskatter från en av världens främsta samlingar av äldre medicinska böcker – Hagströmerbiblioteket vid KI. Biblioteket rymmer cirka 35 000 volymer och hundratusentals bilder. Med anledning av KI:s 200-årsjubileum har de finaste och mest intressanta planschverken valts ut till utställningen Läke Konst.

Det är verkligen en skatt som visas upp från medeltiden fram till Lennart Nilssons moderna och fantastiska fotografier.

Utställningen pågår till den 29:e augusti.

Utställning på Mälsåker slott

Under förra veckan hjälpte jag till med en ny utställning på Mälsåker slott. Det är en liten utställning om Mälsåker och familjen von Fersen som ägde slottet under nästan 100 år. Naturligtvis kom ett antal mynt från tiden och några plakat rörande Axel von Fersen d.ä. som riksdagsman på plats.

Ett trevligt mål för en sommarutflykt.