Läke Konst

av Werner

I dessa särskrivningarnas tidevarv är det lätt att missa ordleken i rubriken till detta inlägg. Läke Konst är namnet på den förnämliga utställning som pågår på Waldemarsudde och anspelar på den stora konst som ofta möter oss i böcker om läkekonst och biologi.

Utställningen sker i samarbetet med Karolinska Institutet och innehåller medicinsk illustrationskonst, som sällan eller aldrig tidigare visats för allmänheten. I samarbete med Karolinska Institutet (KI) visar Waldemarsudde bok- och bildskatter från en av världens främsta samlingar av äldre medicinska böcker – Hagströmerbiblioteket vid KI. Biblioteket rymmer cirka 35 000 volymer och hundratusentals bilder. Med anledning av KI:s 200-årsjubileum har de finaste och mest intressanta planschverken valts ut till utställningen Läke Konst.

Det är verkligen en skatt som visas upp från medeltiden fram till Lennart Nilssons moderna och fantastiska fotografier.

Utställningen pågår till den 29:e augusti.

Annonser