Månad: juli, 2010

Gimmick eller faktum?

Förra veckan hölls en röstning online på Numismatic News. Röstningen handlade om huruvida gravörer borde ges större frihet att utforma minnesmynt med färger, hologram och andra avancerade egenskaper.

Utfallet i röstningen blev 56% mot och 42% för. Majoriteten av de röstande var alltså inte så positiva. Men betänker man antalet samlare i USA så är 42% en stor marknad för dessa typer av samlarobjekt.

Jag är nyfiken på vad utfallet i en liknande omröstning skulle bli i Sverige även om jag anar åt vilket håll det skulle luta.

Ska dessa mynt ses som en gimmick av sin tid eller faktum för framtiden? Ja, den som lever får se.

Detta mynt fick pris för ”Most Innovative Coin of the Year – 2010”.

Vackert om polletter

Cyklade häromdagen till Kungliga myntkabinettet för att köpa KMK:s nya publikation, Stockholmspolletter – Annorlunda pengar i fabrikörers och fattigas stad. Jag har nu hunnit läsa en bit i boken och tycker mycket om den. Det är ett gediget, vackert och genomarbetat verk. Författarna Monica Golabiewski Lannby och Ian Wiséhn har verkligen fått till det. En stor eloge till dem båda och deras medarbetare.

Jag citerar nedan ett stycke från KMK:s hemsida:

Boken handlar om Stockholmsföretag där polletter använts inom handel och produktion, stadens restaurangliv, allmännyttan, gatu- och sjötrafik, kulturliv, sport med mera. Den vill lyfta fram den kulturyttring och det ekonomihistoriska uttryck som pollettanvändandet utgör.

Katalogen beskriver mer än 3 200 polletter utgivna av närmare 600 företag och andra utgivare fram till 1928. En bred och rikt illustrerad skildring av huvudstadens kommersiella liv under drygt 300 år.

Det var länge sedan jag bläddrade i en bok som tar ett sådan djupt grepp om sitt ämne, och som samtidigt har ett sådant allmänt intresse. Ian och Monica har genom en fantastisk insats genomförd under många år skapat ett verk som inte bara kommer vara ett referensverk för de inbitna pollettsamlarna. Den kommer även roa oss som har ett intresse för historiska betalningsmedel, ekonomisk historia, kulturhistoria. stockholmiana med mera. Även de som har ett intresse för de olika näringar och sysslor som polletterna hanteras kring har något att hämta i denna bok som till exempel vin, öl, bryggerier, industrinäring, transport, livsmedel, hundar och mycket annat.

Denna bok kommer samlarna kunna studera länge för att jämföra sina egna samlingar med innehållet. Den passar även utmärkt liggande på soffbordet att bläddra då och då i. Den stora kuriosa informationsmängden kommer räcka för att roa och informera under lång tid.

En bred och djup bok!

Det facila priset på 350 kr för denna mäktiga lunta på 400 sidor är ett kap.

Gott folk – hasta till Slottsbacken 6 eller beställ.

Jättefynd med romerska mynt

Hobbeyarkeologen Dave Crisp hittade 52 500 romerska mynt från 200-talet. Fyndet gjordes i Somerset tidigare i sommar.

Det måste vara en underbar känsla att göra ett sådant fynd som dessutom är det största fyndet av romerska mynt som gjorts in Storbritannien. Naturligtvis en dröm för alla hobbyarkeologer.

SvD har skrivit lite om fyndet.  Den bästa redogörelsen hittar man på Portable Antiquities Schemes hemsida. Där finns bildspel, statistik och små filmer om fyndet. Även en bra sida för övrigt som det kan vara trevligt att klicka runt på ett tag.

Silverdenar från Carausius Adventus