Gimmick eller faktum?

av Werner

Förra veckan hölls en röstning online på Numismatic News. Röstningen handlade om huruvida gravörer borde ges större frihet att utforma minnesmynt med färger, hologram och andra avancerade egenskaper.

Utfallet i röstningen blev 56% mot och 42% för. Majoriteten av de röstande var alltså inte så positiva. Men betänker man antalet samlare i USA så är 42% en stor marknad för dessa typer av samlarobjekt.

Jag är nyfiken på vad utfallet i en liknande omröstning skulle bli i Sverige även om jag anar åt vilket håll det skulle luta.

Ska dessa mynt ses som en gimmick av sin tid eller faktum för framtiden? Ja, den som lever får se.

Detta mynt fick pris för ”Most Innovative Coin of the Year – 2010”.

Annonser