Tull

av Werner

Usch och fy för vinterkräksjukan. Man blir verkligen helt utslagen. Efter att suttit hemma nästan en vecka utan att våga sig ut tog vi i går mod till oss och tog en sväng på Djurgården. Denna gång till en plats jag aldrig tidigare varit på. Längst ut på djurgården ligger Blockhusudden och där ligger gamla tullhuset för stora sjötullen.

En stämningsfull plats i vinterskymningen som associerar till många plakat och kungörelser. Jag tänker framför allt på de taxor som skulle gälla vid klarerandet av varoro. För myntsamlarna finns det flera tryck som associerar till tullen. Till exempel förordningen från 18:e april 1719 som deklarerar vilka myntsorter som är möjliga att betala med vid förtullandeet av varor.

Man räknar bland anant upp ”ducatoner, louiser, engelske kronor, kors-daler, nye holländske daler” med mera.

Kongl. maj:ts nådige Förordning, Angående Store Siö-Tullen Och de Mynte-Sorter, Hwar med den samma hädanefter kommer at betalas. Gifwen Stockholm den 18 april 1719. (Finns i sättning med ”Joh-” och ”Joh.” i impressum.)

Mitt ex är tyvärr lite snävt skuret upptill.

Denna förordning sorterar Quiding in under varuskatt. Stjernstedt har inte med den alls, så samlaren får se upp så man inte missar denna.

 

Annonser