Tull 2

av Werner

Mitt nyväckta intresse för tullväsendet resulterade i ett besök på Tullmuseum på Kungsholmen. Plakaten lät inte vänta på sig. Först ut var naturligtvis ordningen för lilla tullen från 1622. Den innebar startskottet för stadstullen som togs ut mellan 1622 och 1810. Tullen togs ut på alla ”ätliga, slitliga och förnötliga” varor som skulle säljas i städerna. I princip innebar det att allt som fraktades in till städerna belades med tull vid stadsporten.  

 

 

 

 

Det fanns mycket spännande att titta på som tullsedlar, plakatsedlar, kartor, interiörer från tullkammare med mera. Samt många spännande historier om tull, skatt och inte minst smuggling.

 

Plakatsedel från 1825

Väl värt ett besök. Det är dessutom gratis inträde.

 

Eliott och jag i tullkammaren.
Annonser