Månad: februari, 2011

Armémuseum

Jag hade tyvärr inte möjlighet att närvara på Aurums auktion i går på Armemuséum. Jag hoppas att ni som var där hade en trevlig stund och lyckades hitta något till samlingarna.

 Ni missade väl inte att gå på museet nya utställning om uniformer. Uniformerna byts ut en gång i kvartalet så det är värt ett besök då och då. Just nu är det utländska uniformer. Mina favoriter är nog de europeiska uniformerna i orientalisk stil som skulle användas av trupperna i Afrika.

 

Foto: Torkel Edenborg

Nedan ett plakat och förbud från 1696 mot att sälja eller spela bort sina uniformer och persedlar. Straffet var gatlopp.

Foto: Werner Stensgård

Kongl. May:tz Placat Och Förbud, At ingen må wid Straff hwarken inlåta sig i handel, speel eller byte med Kongl. May:tz Krigz-Folk om någre Beklädningz, Gewärs eller Monderingz Delar, ey heller tilpanta sig något där af för Drycker, Förtäring eller Löhn. Gifwit Stockholm den 18 Maij 1696.

Annonser

Vers på växel

Vers på växel och andra bankhistorier av Fritiof Nilsson Piraten innehåller en del lustigheter och anekdoter från bankvärden. En evig sanning uttrycks på följande sätt…

 

Vad är en bank? – En bank är att företag som lånar ut paraplyer när det är solsken och vill ha tillbaka dem när det börjar regna.  

Och så har vi den kloka lappen… 

Det var en gång en lapp som råkat i tillfällig penningknipa. Han kom in på banken, gick fram till kamrern och frågade. ”Hör du, kan jag få låna två hundra?” ”Jo det kanske kan ordnas. Har du någon säkerhet? Hur många renar har du.” Ja, hur det nu gick till så fick lappen sitt lån – och så kom den dagen då lånet skulle återbetalas. Lappen gick fram till kassan, tog upp sin svällande plånbok och betalade. Kamrern, som såg så mycket fina insättningspengar ligga kvar i plånboken, frågade omedelbart och ivrigt. ”Kan vi inte sätta in de där pengarna på inlåningsräkning hos oss?” Lappen tittade noga och länge på kamrern. ”Hur många renar har du?”

 För den som uppskattar 60-talshumorn så finns det ett tjugotal ex av boken ute på nätet.

 

Form

Jag tycker alltid det är trevligt när mynt och sedlar uppskattas för de konstförmål som de är. Speciellt om det sker utanför numismatiska- och samlarkretsar. I senaste numret av Form får ett antal grafiska formgivare komma till tals om design och pengar. För en samlare eller någorlunda intresserad person innehåller nog artikeln inga större nyheter. Men att det är en designtidning man läser märks tydligt och tidstypiskt i kommentarer som ”svarta sedlar kunde vara snygga”.

Bild ur Form 2011 Nr 1, s 98-99.

Tack för glada tillrop!

Tack för alla  trevliga tillrop om hemsidan! 

Det som jag har fått flest förfrågningar om är det som jag själv inte tänkt på – en lista på prisexempel. Detta ska jag försöka tillgodose, dock i ganska liten skala till att börja med.

Inledningsvis fortsätter jag med listan på historiska händelser som finns behandlade i olika plakat. Listan kommer inte täcka allt utan blir precis som ämneslistan (som redan finns på hemsida) mer menad som inspiration.