Armémuseum

av Werner

Jag hade tyvärr inte möjlighet att närvara på Aurums auktion i går på Armemuséum. Jag hoppas att ni som var där hade en trevlig stund och lyckades hitta något till samlingarna.

 Ni missade väl inte att gå på museet nya utställning om uniformer. Uniformerna byts ut en gång i kvartalet så det är värt ett besök då och då. Just nu är det utländska uniformer. Mina favoriter är nog de europeiska uniformerna i orientalisk stil som skulle användas av trupperna i Afrika.

 

Foto: Torkel Edenborg

Nedan ett plakat och förbud från 1696 mot att sälja eller spela bort sina uniformer och persedlar. Straffet var gatlopp.

Foto: Werner Stensgård

Kongl. May:tz Placat Och Förbud, At ingen må wid Straff hwarken inlåta sig i handel, speel eller byte med Kongl. May:tz Krigz-Folk om någre Beklädningz, Gewärs eller Monderingz Delar, ey heller tilpanta sig något där af för Drycker, Förtäring eller Löhn. Gifwit Stockholm den 18 Maij 1696.

Annonser