Långholmens fängelser

av Werner

I går nämnde jag att det finns ett museum i de gamla fängelsebyggnaderna. Vid köp av kaffe och bulle i fiket ingår ett besök på museet. 1874 byggdes centralfängelset, som var landets största med mer än 500 celler. På ön fanns sedan tidigare ett rasp- och spinnhus i dagligt tal kallat Långholmens spinnhus som var ett kvinnofängelse. Spinnhuset var aktivt fram till och med år 1825.

Det finns ett antal roliga plakat och förordningar rörande spinnhuset på museet.

Här ser vi: Kongl. May:tz Nådige Stadga Och Förordning, Angående ett Rasp- och Spinnehuus inrättande i Stockholm. Daterad Stockholm den 21 Octob. 1698.

Och här en förordning om spinnhusets regler från 1741.

 

 

Annonser