Månad: maj, 2011

Vad kostade det?

Den sjätte utgåvan av boken Vad kostade det? har nu landat i mitt knä.

Det är en tämligen betydande utökad utgåva. Jag ser direkt flera förtjänster med denna utgåva jämfört med tidigare. Den är snyggare, fler bilder, det är lättare att hitta trots en nära på fördubbling av antalet sidor. Fler förklarande och fördjupande texter om handel, marknadsplatser med mera. Hur kapitlen om penningvärdet och mynträkningen skiljer sig från tidigare upplagor har jag ännu inte jämfört.

Vad kostade det? har flitigt används som uppslagsbok av en bred allmänhet men även av släkt- och hembygdsforskare och inom arkiv och institutioner av olika slag. Jag minns att det fanns ett exemplar i lektionssalen på högstadiet som konsulterades då och då av läraren när någon elev undrade vad något kostade förr i tiden. Läraren fick sedan den givna följdfrågan: Jaha, hur många kronor är det då? Det är en nyttig handbok som har behövt komma i nya upplagor med jämna mellanrum. Jag har dock en känsla av att denna upplaga kan komma att stå sig lite längre än de tidigare. Mycket har hänt inom forskningen kring medeltidens monetära system vilket infogats i boken.

Faktum kvarstår att penningsystemen under äldre tid emellanåt varit ganska krångliga i våra ögon. Den som söker snabba svar på vissa frågor kan bli besviken. Det ligger nog mer i ämnets natur än hos författares pedagogik. Just därför kan en handbok i ämnet underlätta för många, inte minst för myntsamlare, plakatsamlare, släktforskare med mera

Som avslutning vill jag citera Ian Wiséhn som har skrivit förordet till boken: ”Att förstå den ekonomiska historien är också att förstå tidigare generationers levnadsvillkor”.

… så sant, så sant!

 

St Barthélemy

På hemsidan www.myntochtryck.se har jag lagt upp en pdf där jag förtecknar de av mig kända plakaten rörande den gamla svenska kolonin St Barthélemy. Den är gratis att ladda ner. Jag planerar fler liknade förteckningar inom andra ämnen. De ämnen som får flest önskemål kommer förmodligen först i planeringen. Hittills populäraste områden är dueller, mordet på Gustav III och myntförordningar. Hör gärna av er med fler önskemål.

Hemsidan har för övrigt även fått ett nytt utseende.

Nedan St Barthélemys vapen