St Barthélemy

av Werner

På hemsidan www.myntochtryck.se har jag lagt upp en pdf där jag förtecknar de av mig kända plakaten rörande den gamla svenska kolonin St Barthélemy. Den är gratis att ladda ner. Jag planerar fler liknade förteckningar inom andra ämnen. De ämnen som får flest önskemål kommer förmodligen först i planeringen. Hittills populäraste områden är dueller, mordet på Gustav III och myntförordningar. Hör gärna av er med fler önskemål.

Hemsidan har för övrigt även fått ett nytt utseende.

Nedan St Barthélemys vapen

Annonser