Fyndrikt utanför Grand Hotel

I samband med att Stockholms hamnar renoverar Strömkajen har Sjöhistoriska museets marinarkeologer gjort ett stort antal välbevarade fynd. Utgrävningen vid Grand Hotel har frilagt flera skeppsvrak men också åtskilliga delar spännande Stockholmshistoria. Bland fynden finns bl a ett flertal mynt från olika epoker. Här nedan en plåt från 1711.

Följ det fortsatta arbetet på marinarkeologernas blogg!

Foto: Jim Hansson, SMM

Annonser