Resultat

av Werner

Totalt klubbades det för 123.120 kronor på SFHVP auktion nr 66. Dyrast blev uppsala-öret som klubbades för utropet 35 000kr. Den spännande ”Piper-samlingen” gick för 8400 kr. Av de numismatiska objekten blev 23 % osålda. Totalt ca 25 % osålt (nr 74-77 fanns aldrig med, samt nr 27 utgick. så det totala antalet objekt var 225). I genomsnitt blev det lite drygt 750 kronor per objekt. Tycket det hela gick bra och hoppas naturligtvis att ännu fler hittar till auktionen i vår.

 klubba

Annonser