Katalog 1

av Werner

Katalog 1

Jag är mycket glad att kunna presentera min första katalog. Den har tryckts i totalt 35 exemplar och kommer utöver det att finnas tillgänglig som pdf på hemsidan http://www.myntochtryck.se.

Werners Mynt & Trycks kataloger kommer publiceras ungefär en gång i månaden, med uppehåll för sommar och högtider. Katalogerna kommer till största delen innehålla mynt, numismatisk litteratur, förordningar och andra objekt som kan associeras till dessa ämnen. Målsättningen är att ge en stor historisk bredd. Den som inte hittar något av intresse i den ena katalogen hittar säker något i nästa.

Katalog 2 – kommer att innehålla mynt, förordningar, ett antal referensverk och intressanta numismatiska böcker med mera. Katalogen kommer ut i mars.

Katalog 3 – kommer att innehålla ett antal objekt med anknytning till gravören Erik Lindberg och myntorten Stockholm. Katalogen kommer ut i april.

Annonser