Månad: juni, 2014

Segersjö – handskriftsamlingen

Handskrifter är spännande, i mina ögon nästa magiska föremål ur vår historia. Alltid unika objekt med en personlig närvarokänsla av författaren. Att förvärva en handskrift känns personligt.  De berättar en bit historia som inte går att finna någon annan stans. Många stora handskriftssamlingar har under åren slukats av arkiv och myndigheter. Några finns dock kvar på privat hand, nästan intakta. En sådan samling är handskriftssamlingen på Segersjö. Men även dessa handskrifter söker nu nya ägare.

Det var Kammarherren Robert Montgomery-Cederhielm (1851-1932) som samlade ihop denna fantastiska samling. Han innehade från 1888 fideikommisset Segersjö i Närke. Han var en aktiv samlare av svenska handskrifter och autografer från 1500-talet till sin egen samtid och samlingen bestod redan 1893 av omkring 2000 nummer enligt brev till C. M. Carlander. En mindre del av handskrifterna var hämtade ur olika släktarkiv, bl.a. från fadern, men huvuddelen köptes på auktion och underhand, inte minst genom H. Bukowskis förmedling. Robert Montgomery-Cederhielm tillhörde de aktiva köparna på de många autografauktionerna på 1890-talet, t.ex. på Feilitzens 1892 och Hagdahls 1893. Med 1900-talets ingång tycks samlandet ganska snart ha avstannat för hans del.

Målet med samlingen var tydligen att skapa ett representativt urval med handskriftsprov av i första hand svenska personer som gjort en insats i historien, samhälls- eller kulturlivet. Uppenbarligen har Hofbergs Svenskt biografiskt handlexikon fungerat som en slags desiderataförteckning. Att få handskriftsexempel av Svenska akademiens ledamöter, Karl XII:s krigare och alla adelssläkter i Anreps ättartal tycks också ha varit ett mål.

Handskriftsmaterialet är varierat och består av brev, manuskript, inlagor, kvittenser och i vissa fall urklippta namnteckningar. Mycket härrör ur de olika brevsamlingar som splittrades upp på autografmarknaden under denna tid, liksom av gallrade handlingar ur ämbetsarkiv, t.ex. från Svea hovrätt och Sundhetskollegium.

Ur denna samling har jag nu fått uppdraget att sälja. Några handskrifter från Segersjö fanns med i min katalog 5. Kommande katalog kommer innehålla ytterligare ett urval ur Segersjösamlingen. Succesivt kommer hela samlingen säljas genom nyhetsbrev och offerter. Den som inte vill vänta är välkommen med förfrågningar på personer, släkter eller perioder så ska jag försöka tillfredsställa era önskemål.

Segersjö_handskrifter_kollage_1

 

Nu på Facebook

Nu finns Werners Mynt & Tryck på Facebook.

Vad kan man läsa om där? Mynt, böcker, sedlar, aktiebrev, handskrifter med mera.

Allt som är tryck, präglat eller handskrivet.

facebook_1