Nu på Facebook

av Werner

Nu finns Werners Mynt & Tryck på Facebook.

Vad kan man läsa om där? Mynt, böcker, sedlar, aktiebrev, handskrifter med mera.

Allt som är tryck, präglat eller handskrivet.

facebook_1

Annonser