Boktryckets dag

Ett härligt initiativ från Det gamla Tryckeriet i Eskilstuna. Lördagen den 25 oktober instiftar de Boktryckets dag. Tal, musik och fanfarer utlovas. Björn Dal kommer prata om boktryckarkonsten. Dal är bokhistoriker och författare till ett flertal intressanta böcker i ämnet, bland annat ”Med kolorerade figurer Handkoloreringen I Sverige Under 1700- och 1800-Talen” (2001). Programmet är inte riktigt spikat men det ser lovande ut.002