Inlämnat mynt kan sätta Hejdeby på skattkartan

av Werner

Hejdeby är den enda gotländska socken där det aldrig hittats någon vikingatida skatt. Ett mynt från 800-talet väcker nu hopp om en ofunnen skatt.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6870907

hedebu mynt

Annonser