Cajsa Wargs kokbok

av Werner

cajsawarg1

En av godbitarna som får följa med på mässan är en förstaupplaga av Cajsa Wargs kokbok från 1755.

Om några dagar är det 315 år sedan Cajsa Warg föddes. Anna Christina ”Cajsa” Warg var dotter till landskamreren Anders Warg och hans andra hustru Catharina Lewin. Familjens gård låg vid S:t Nicolai kyrka i centrala Örebro, inte långt från Svartån. Så småningom flyttade hon till Stockholm, där hon arbetade som husmamsell i högreståndsfamiljer. Hon dog i Stockholm 1769 och begravdes i det Klinckowströmska gravkoret vid Klara kyrka.

Det var 1755 som Cajsa Warg gav ut ”Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber” och det var en nydanande kokbok. Där fanns mer exakta måttangivelser och tillagningstider än i andra kokböcker och den byggde på råvaror som inte var alltför svåra att få tag på. Det mesta i boken bygger på svensk borgerlig mattradition. Men det var inte bara en kokbok, även mycket annat fanns med som till exempel husliga sysslor som färgning, brännvinsbränning och ljusstöpning. Det varierar en del mellan de olika upplagorna vad som finns med. Det var i den tredje upplagan från 1762 som det bifogades en ”underrättelse om färgning” av tyg och garn i slutet av volymen.

Detta är alltså första upplagan av den kanske mest berömda svenska kokboken som fram till 1822 kom ut i 14 upplagor. Detta exemplar kostar 8500 kr.

cajsawarg2